background

Church Ward Annual Day

ಇಗರ್ಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್


ದಶೆಂಬರ್‌ 8 ತಾರಿಕೆರ್‌, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜರ್‌ 6.30 ಸಂತೋಷ್‌ ಕುವೆಲ್ಲೊಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್‌ ವಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್‌ ಆಚರಣ್‌ ಕೆಲೊ. ಪ್ರಾರ್ಥನ್‌ ಗಿತಾದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್‌ ಜಾಲೆಂ. ಯುವಜನಾಂಚ್ಯಾ ನಾಚಾದ್ವಾರಿಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್‌ ಜಾಲಿ. 


ವಿಗಾರ್‌ ಮಾ. ವಿಲಿಯಂ ಮಿನೆಜ್‌, ಮಾ. ಡೆನ್ಜಿಲ್‌ ಲೋಬೊ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್‌ ಸಂದೀಪ್‌ ಗರೋಡಿ, ಶ್ರೀ ರೋಶನ್‌ ಪತ್ರಾವೊ, ಶ್ರೀಮತಿ ಡೋರಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್‌ ತಶೆಂಸ್‌ ಗುರ್ಕಾರ್‌ ವೆದಿರ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್ಲೆ. 


ಆದ್ಲೊ ಗುರ್ಕಾರ್‌, ಶ್ರೀ ಆಲ್ಬರ್ಟ್‌ ಲಸ್ರಾದೊನ್‌ ಸ್ವಾಗತ್‌ ಕೆಲೊ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲೆಟ್‌ ಡಿಸೋಜಾನ್‌ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್‌ ವರ್ದಿ ಸಭೆಮುಕಾರ್‌ ದವರ್ಲಿ.


ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್‌ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್‌ ಸಂದೀಪ್‌ ಗರೋಡಿ ಹಾಂಕಾಂ ವಾಡ್ಯಾತರ್ಫೆನ್‌ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್‌ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 11 ವರ್ಸಾಂನಿ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಬರ್ಟ್‌ ಲಸ್ರಾದೊಕ್‌ ಫುಲಾಂ ತುರೊ ತಶೆಂಚ್‌ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್‌ ದಿವ್ನ್‌ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಗೊವ್ಳಿಕ್‌ ಪರಿಶದೆಕ್‌ ನವ್ಯಾನ್‌ ಚುನಾಯಿತ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಶ್ರೀ ನೋಯೆಲ್‌ ಪಿಂಟೊ ತಶೆಂಸ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೊಲಿನಾ ಪಿಂಟೊಕ್‌ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.


ವಿಗಾರ್‌ ಬಾಪಾನಿಂ ಉಲೊವ್ನ್‌ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್‌ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್‌ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್‌ ಅಭಿನಂದನ್‌ ಪಾಟಯ್ಲೆ.


ಗುರ್ಕಾರ್‌ ಜೆರಿ ಪಿಂಟೊನ್‌ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್‌ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೊಲಿನಾ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್‌ ವೆಲೆಂ.

x x x cd cd